Antique Tobrehs

Qashqai Ladi Tobreh 20th
Qashqai Ladi Tobreh 20th

Qashqai Ladi Tobreh 20th century, two face, wool on wool,

press to zoom
Qashqai Ladi Tobreh 20th
Qashqai Ladi Tobreh 20th

Qashqai Ladi Tobreh 20th century, two face, wool on wool,

press to zoom
Qashqai Ladi Tobreh 20th
Qashqai Ladi Tobreh 20th

Qashqai Ladi Tobreh 20th century, two face, wool on wool,

press to zoom
Qashqai Ladi Tobreh 20th
Qashqai Ladi Tobreh 20th

Qashqai Ladi Tobreh 20th century, two face, wool on wool,

press to zoom
1/5
Afshar Tobreh late 19th
Afshar Tobreh late 19th

Afshar Tobreh late 19th century, wool on wool, naturally dyed,

press to zoom
Afshar Tobreh late 19th
Afshar Tobreh late 19th

Afshar Tobreh late 19th century, wool on wool, naturally dyed,

press to zoom
Afshar Tobreh late 19th
Afshar Tobreh late 19th

Afshar Tobreh late 19th century, wool on wool, naturally dyed,

press to zoom
Afshar Tobreh late 19th
Afshar Tobreh late 19th

Afshar Tobreh late 19th century, wool on wool, naturally dyed,

press to zoom
1/3
Qashqai Tobreh late 19th
Qashqai Tobreh late 19th

Qashqai Tobreh late 19th century, wool on wool, naturally dyed,

press to zoom
Qashqai Tobreh late 19th
Qashqai Tobreh late 19th

Qashqai Tobreh late 19th century, wool on wool, naturally dyed,

press to zoom
Qashqai Tobreh late 19th
Qashqai Tobreh late 19th

Qashqai Tobreh late 19th century, wool on wool, naturally dyed,

press to zoom
Qashqai Tobreh late 19th
Qashqai Tobreh late 19th

Qashqai Tobreh late 19th century, wool on wool, naturally dyed,

press to zoom
1/7